On Sale At templedeparis.com!

Haimer 3d Taster


Haimer 80.360.00.IN Universal 3-D Taster Set

$399.99


Haimer 80.960.00.IN Zero Master Analog Inch 3-D Taster Set w/10MM Shank

$409.99


HAIMER 80.460.00.IN Digital 3D Taster Set

$819.90


Haimer 80365.20 .200'' Ball Dia. 3-D Taster Sensing Tip

$54.49


Haimer 80365.30 .400" Ball Dia. 3-D Taster Sensing Tip

$86.99